Handicap registratie

Ben je lid van één van de SGV’s die onder de NSGV valt? Dan kan jij online je handicap registreren, klik hier:

Handicap registreren

Een aantal zaken zijn erg belangrijk bij het registreren. Lees allereerst de handleiding goed door. Niet alle mogelijkheden van het registratiesysteem worden momenteel door ons gebruik, negeer de overbodige informatie dan ook. De handleiding kan je hieronder vinden:

Proware handleiding voor leden

Naast de handleiding zijn er nog een aantal andere zaken van belang, deze lees je hieronder:

  • Zorg dat jouw email-adres bekend is bij jouw vereniging, deze heb je namelijk nodig om te kunnen inloggen.
  • Ben je al lid bij een SGV en had je bij je inschrijving nog geen handicap, maar nu wel? Registreer je gespeelde score zoals uitgelegd in de handleiding. Stuur vervolgens je qualifying-kaart EN het bewijs van het behalen van het regelexamen op naar voorzitter@student-golf.nl. De NSGV zal zorgen dat je handicap goed in het systeem komt te staan. In het vervolg hoef je je kaarten niet meer naar de NSGV te sturen.
  • Zorg dat je kaarten volledig zijn ingevuld! Dit betekent voorzien van: qualifying sticker, naam speler en marker, datum, handtekening speler en marker etc.
  • Bewaar je qualifying-kaarten. De NSGV zal steekproefsgewijs kaarten opvragen om te controleren of deze inderdaad correct zijn ingevuld en correct zijn geregistreerd.