Uncategorized

De NSGV heeft een nieuw bestuurslid

Zoals bij velen bekend bestaat het bestuur der NSGV uit drie of vier bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft de nodige ervaringen opgedaan tijdens zijn of haar bestuursjaar binnen een van de studenten golf verenigingen in Nederland. Om de continuïteit binnen de NSGV te waarborgen is er voor gekozen om niet het gehele bestuur tegelijkertijd te wisselen. Op die manier kunnen nieuwe bestuursleden ondersteund worden door degenen die al langer meedraaien in het bestuur.

Tijdens de algemene ledenvergadering van november heeft de decharge van onder andere Nick van Heesewijk zich voltrokken. Nick is 3,5 jaar commissaris extern geweest en heeft in die jaren mooie nieuwe sponsoren zien komen. Naast de decharge van Nick, was het ook de laatste ALV van Max Wekker. Max heeft 2,5 jaar de functie van secretaris bekleed en heeft in die tijd onder andere het klassement nieuw leven in geblazen. Wij danken Nick en Max voor hun inzet en enthousiasme.

De functie van Max wordt opgevolgd door Thijs Asberg, wij stellen hem graag aan u voor:

Thijs Asberg is sinds november 2016 de opvolger van Max Wekker als secretaris van de NSGV. Hij zit in het vierde jaar van zijn studie Econometrie aan Tilburg University. Al jaren beoefent hij met plezier de golfsport. Toen hij merkte dat er in zijn stad geen actieve studenten golfvereniging was, ondernam hij actie en werd hij medeverantwoordelijk voor de heroprichting van de Tilburgsche Studenten Golf Vereniging (TSGV). Hier heeft hij achtereenvolgens een jaar de posities van secretaris en voorzitter bekleed. Deze ervaringen hebben hem enthousiast gemaakt om zich nog langer te committeren aan de studenten golfwereld.