Rotterdam

Volledige naam: Rotterdam Student Golf Association Sweetspot

rsga logo

Afkorting: R.S.G.A. Sweetspot

Stad: Rotterdam

Opgericht: 01-01-2005

Ledenaantal: 310

Homecourse: Golfcenter Seve

Omschrijving:

R.S.G.A. Sweetspot is dé studenten golfvereniging van Rotterdam. Het maakt niet uit of je al
jaren golft of dat je nog nooit een golfclub hebt vastgehouden – R.S.G.A. Sweetspot is er
voor elke student. Als je zeer voordelig en zonder verplichtingen wilt golfen, dan ben je bij
ons aan het goede adres! Natuurlijk wordt er naast golf ook gezellig geborreld, gefeest en
gedineerd. Er worden ook leuke tripjes georganiseerd.

19de bestuur R.S.G.A. Sweetspot:

Voorzitter: 

Max van Bezooijen (voorzitter@rsga.nl)

Vicevoorzitter:

Daphne Klok (vicevoorzitter@rsga.nl)

Secretaris:

Christiaan van de Giessen (secretaris@rsga.nl)

Penningmeester:

Emily Cazemier (penningmeester@rsga.nl)

 

Vaste activiteiten:

 • Trainingsavond (maandagavond onder begeleiding van onze golfprofessional)
 • Maandelijkse events (borrels, diners)
 • Maandelijkse thema trainingsavond (putten, chippen, techniek, etc.)
 • Ledenweekend (elk jaar organiseren we een weekend vol met golf, drank en gezelligheid)
 • R.S.G.A. Open (een jaarlijks terugkerend studententoernooi voor alle SGV’s)
 • Open wedstrijden (van de andere SGV’s)

Lidmaatschappen:

Het lidmaatschap kost €150,- per jaar. Dit lidmaatschap bevat het volgende:

 • NGF-handicap registratie
 • Lidmaatschap van de studentenvereniging ((g)o(l)fcourse)
 • Lidmaatschap bij Golfcentre Seve
 • Lessen op de maandag avond
 • Toegang tot de toernooien
 • Sportpas van Erasmus Sport
 • 50 ballen credit
 • Verschillende kortingen bij Seve

Contactinformatie:
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA, Rotterdam (postvak 17 RSSR)
voorzitter@rsga.nl
www.rsga.nl

Full name: Rotterdam Student Golf Association Sweetspot

Abbreviation: R.S.G.A. Sweetspot

City: Rotterdam

Founded: 2005

Number of members: 310

Home course: Golfcenter Seve

Description:

R.S.G.A. Sweetspot is the student golf association of Rotterdam. It doesn’t matter if you’ve
been golfing for years or if you’ve never held a golf club before – R.S.G.A. Sweetspot is for
every student. If you want to play golf low cost and without obligations, then you’ve come to
the right place! Of course, in addition to golf, there are also cozy drinks, parties and dinners.
Fun trips are also organized!

19th board R.S.G.A. Sweetspot

President

Max van Bezooijen (voorzitter@rsga.nl)

Vice President

Daphne Klok (vicevoorzitter@rsga.nl)

Secretary

Christiaan van de Giessen (secretaris@rsga.nl)

Treasurer

Emily Cazemier (penningmeester@rsga.nl)

Fixed activities:

 • Training evening (Monday evening under the guidance of our golf professional)
 • Monthly events (drinks, dinners)
 • Monthly theme training evening (putting, chipping, technique, etc.)
 • Members weekend (every year we organize a weekend full of golf, drinks and fun)
 • R.S.G.A. Open (an annual student tournament for all SGVs)
 • Open competitions (of the other SGVs)

Memberships:

Membership costs €150 per year. This membership includes the following:

 • NGF handicap registration
 • Membership of the student association ((g)o(l)fcourse)
 • Membership at Golfcentre Seve
 • Lessons on Monday evening
 • Access to the tournaments
 • Sports pass from Erasmus Sport
 • 50 balls credit
 • Various discounts at Seve

Contact information:

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA, Rotterdam (mailbox 17 RSSR)
voorzitter@rsga.nl
www.rsga.nl