Tilburg

Volledige naam: Tilburgsche Studenten Golfvereniging Under Par 

Afkorting: T.S.G.V. Under Par

Stad: Tilburg

Opgericht: 06-01-1995

Ledenaantal: 60

Homecourse:

Golfbaan Prise d’Eau is een 27-holes baan. 18-holes championship course (lus
Blaak-Sijsten) en 9 holes inland-links course de Leije. Daarnaast beschikt Prise d’Eau over
een volwaardige 9 holes par-3 baan. De driving range is 250 meter lang met uitrol tot 300
meter. Aan de voorkant is een ‘’Top-tracer’’ systeem geïnstalleerd.

Omschrijving:

De Tilburgsche Studenten Golf Vereniging ‘’Under Par’’ is een studenten golf vereniging
voor golfers van alle niveaus. De vereniging fluctueert rond de 60 leden, waarvan 20%
buitenlandse komaf heeft. TSGV traint iedere maandagavond op de driving range van
Golfbaan Prise d’Eau, 15 minuten fietsen van Tilburg University. Daarnaast wordt iedere
maand een sociale activiteit georganiseerd. De kosten van het lidmaatschap bedragen €45,-
per studiejaar.
Wij hebben alle middelen om jouw golf-carrière te kick-starten en de gezelligheid voor een
biertje na afloop!
Hopelijk tot snel bij TSGV ‘’Under Par’’!

Bestuur:
Voorzitter:

Olivier Lips

Secretaris:

Jelle van Lamoen

Penningmeester:

Eva Schoenmakers

Commissaris PR:

Bart Sommers

Vaste activiteiten:

Omdat gezelligheid bij onze vereniging heel belangrijk is (zo niet het belangrijkste),
organiseren wij regelmatig trainingsavonden (maandag), waarna we in het clubhuis nog eens
gezellig wat gaan drinken. Hiernaast organiseren we maandbekers, borrels en maandelijkse
activiteiten zodat we niet alleen elkaar zien tijdens golfactiviteiten. In de zomer wordt namens
TSGV een golfreis naar het buitenland aangeboden. Aan het begin van elk collegejaar
organiseren wij ons eigen Tilburg Student Open. Dan komen spelers van alle SGV’s naar
Tilburg toe voor een spectaculair en groots opgezet golftoernooi.

Lidmaatschap en aangeboden pakket:

Lidmaatschap TSGV “Under Par” Lidmaatschap van TSGV “Under Par” voor slechts €45,- per jaar biedt de volgende voordelen:

 • Trainingsavonden op maandag met gratis driving range ballen                                                                                                                                
 • Ledenborrels en een vaste maandelijkse sociale activiteit georganiseerd door de
  activiteitencommissie
 • Elke maand kans op de Under Par Jacket tijdens de maandbeker
 • Perfecte netwerkmogelijkheden voor tijdens én na je studie
 • Jaarlijkse golfreis naar het buitenland
 • Mogelijkheid tot deelname aan studententoernooien door heel Nederland                                                  
 • Handicapregistratie en NGF-pas                                                                                                                              
 • Jeugdlidmaatschappen bij Prise d’Eau voor een zeer aantrekkelijke prijs

Dit lidmaatschap afsluiten? Bezoek de website voor het aanmeldformulier.
Website: www.tsgvunderpar.nl

Contactinformatie:

E-mail: secretaris.tsgv@gmail.com
Postadres:
Academielaan 5
5037 ET Tilburg
t.n.v. TSGV Under Par

Website: www.tsgvunderpar.nl

Full name: Tilburgsche Studenten Golfvereniging Under Par 

Abbreviation:  T.S.G.V. Under Par

City: Tilburg

Founded:  06-01-1995

Number of members: 60

Home course: 

Golf course Prise d’Eau is a 27 holes course. The golf course consists of an 18 holes championship course (lus Blaak-Sijsten) and a 9 holes inland-links course (de Leije). Next to this, Prise d’Eau features a 9 holes par 3 course. The driving range is 300 metres long and contains a ‘Top-tracer’ system.

Description: 

The Tilburgsche Studenten Golf Vereniging “Under Par” is a student golf association for
golf players of all levels. The association consists of 60 members, 20% of whom are international
students. TSGV trains every Monday evening at the driving range of Golf Course Prise d’Eau,
15 minutes cycling from Tilburg University. In addition, social activities are organised every
month. A membership costs €45 per academic year.

Board:

President:

Olivier Lips

Secretary:

Jelle van Lamoen

Treasurer:

Eva Schoenmakers

Commissioner PR:

Bart Sommers

Fixed activities:

Because having a good atmosphere at our association is a very important aspect (if not the most important), we regularly organise training nights (Monday), after which we go the club house for a few drinks. Furthermore, we like to organise monthly tournaments, regularly go for drinks in the city and do monthly activities so we see each other outside of golf activities. During Summer TSGV offers a golf trip abroad. At the beginning of each academic year we organise our own Tilburg Student Open. For this tournament, players from all the different SGV’s come to Tilburg for a spectacular and grand golf tournament.

Memberships and offered packages:

Membership from TSGV “Under Par” for only €45,- a year offers the following benefits:

 • Training nights on Monday, including free range balls

 • Membership drinks and a fixed monthly social activity organised by the activities commity

 • A chance every month to win the Under Par Jacket during the monthly tournament

 • Perfect possibilities to network during and after your studies

 • Yearly golf trip abroad

 • Being able to participate in student tournaments throughout the Netherlands

 • Handicap registration and NFG-pas (€20,-)

 • Youth memberships at Prise d’Eau for a very good price

Contact information:

E-mail: secretaris.tsgv@gmail.com
Mailing address:
Academielaan 5
5037 ET Tilburg
In the name of TSGV Under Par